poskytované služby

 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • Reprofilácie, sanácie, izolácie, aplikácie náterov betónových, kovových konštrukcií alebo iných podkladov
 • Predaj a montáž tepelných, zvukových a protipožiarnych izoláciíí
 • Práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 • Výroba výrobkov z kovu a opracovanie kovu
 • Čistiace a upratovacie služby
 • Služby v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi
 • Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly v oblasti merania a regulácie technologických procesov
 • Montáž, rekonštruštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení- elektrických
 • Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených plynových zariadení
 • Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení

KOMPLETNÉ DODÁVKY

Vybraní zákazníci

KONTAKTUJTE NÁS

 • Mgr.Marek Kvasnica, konateľ
  (+421)915 699 035
  kvasnica@ekoflex.sk
 • Ing.Viliam Turčan, výkonný riaditeľ
  (+421)907 681 014
  turcan@ekoflex.sk
 • Mgr.Martina Kvasnicová, konateľ
  (+421)918 323 968
  kvasnicova@ekoflex.sk

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

EKOFLEX, s.r.o.
Pribinova 20 811 09 Bratislava 

IČO: 48319945
DIČ: 2120132146
IČ DPH: SK2120132146